Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2014

Momohi
Boję się melodii, którą zagrasz, uderzając w szklane klawisze fortepianu moich emocji.
Jeśli uderzysz zbyt mocno - stłuką się krzycząc
Jeśli uderzysz zbyt słabo - nie usłyszysz ich szeptu.
Reposted bydiaaklauu diaaklauu

November 03 2013

Momohi
8865 7185 390
Smutno coś. Coś smutno.

October 30 2013

Momohi
5781 37ac 390
Reposted byTeerealittledarlingaerisblackberryday
Momohi
Przepraszam że złamałam obietnicę.
Zdałam sobie sprawę z tego że robię ze swojego ciała pamiętnik.
Ale już dobrze. Przyzwyczaiłam się do bólu, który zadają mi ludzie i ja. Ranimy się na wzajem, zabijamy by żyć. Takie są realia. Na tym świecie każdy może być twoim wrogiem. Fałszywym przyjacielem, który odwraca się od ciebie przy pierwszej lepszej okazji.
Ty taki byłeś. Bardzo mnie zraniłeś. Wewnętrznie... aż wypłynęło w postaci łez i krwi na moim ciele. Jesteś okrutny. Świat jest okrutny. Życie jest okrutne.

October 17 2013

Momohi
7334 172f 390
Reposted byBeystyleoutkapasouplessohhwell
Momohi
Najlepszy makijaż dla kobiety to pasja. Kosmetyki po prostu łatwiej kupić
— Yves Saint Laurent
Reposted byJuliettewondiDominique7gosiuuaam16jarekpolskezbaw

October 16 2013

Momohi
7971 033c 390
Reposted byniemajuzsiostsenicaWonderWoman13muchlessWonderWoman13elskedeMezameInsomniaforeverzakropkowanibananowyczipsxDMellaWonderWoman13siostsenicachemicalsister
Momohi
7962 432f
Reposted byoskiin2youmonamourAirisha
Momohi
7433 14e0 390
Reposted byewadneoskiSzczurek
Momohi
7333 0bf5 390
Reposted byBornToBeWild BornToBeWild
Momohi
7300 eda9 390
Momohi
7269 2990 390
Momohi
7239 199b 390
Reposted bydefying-gravityelavatorberrydragonmusialkepatrycjuszowskajeanneezapominanieguerrieramagiciansassistantsannsmejli
Momohi
7209 1753 390
Reposted byBeystylehanspeterwurst
Momohi
7176 eb89 390
Reposted bydiaaklauu diaaklauu
Momohi
7147 a805 390
Reposted byoskiin2you13-daysSzczurekzapachsianaeterniamayroseomg-archyzuchamakemewannadielifedownthespiralAnneBonnyEmotionalSpiralSatanWhereAreYoumichalsergioNeitjagnamrsmeanlonewerewolfCaccipergoloKrwawainkedfiolkowa
Momohi
7128 4cc7 390
Reposted byberrydragonspinatlasagne
Momohi
6255 9ef0
Reposted bypenguinnn penguinnn
Momohi
6233 a242 390
Momohi
6213 34ee 390
Reposted byBeystyleBeystyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl